ตั้งคำถาม ยังเชื่อมั่นในรัฐบาลประยุทธ์ไหม ดาราตอบเพียบ อึ้งสุดคือของ ทูลกระหม่อมฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *