พระอาจารย์นาวี อธิจิตโต พระครูชาวฝรั่งเศส แห่งวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร มรณภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *