มีคำสั่งโครงการ ให้ทุกธนาคาร พักหนี้” ยาวถึงสินปี ทุกคนคิดอย่างไร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *