ลูกร้องขอความเป็นธรรม แม่ฉีดซิโนแวคก่อนดับ สะเทือนใจซ้ำ เก็บเงินเตรียมบวชอีก 2 ปี กลับต้องมาล้มเหลว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *