สส.เต้ฉ๊ะรัฐ! เยียวยา 5,000 ต้องครอบคลุมทั่วประเทศ ไม่ใช่แค่ 10 จังหวัด ทุกคนเดือดร้อนกันหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *