หนุ่มถามหนูน้อยแหลงใต้เป็นไหม โดนตอกกลับพูดไม่ได้ ก่อนสวนมาแต่ละคำ ฮาหนักมาก

หนุ่มถามหนูน้อยแหลงใต้เป็นไหม โดนตอกกลับพูดไม่ได้ ก่อนสวนมาแต่ละคำ ฮาหนักมาก

หนุ่มถามหนูน้อยแหลงใต้เป็นไหม โดนตอกกลับพูดไม่ได้ ก่อนสวนมาแต่ละคำ ฮาหนักมาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *