อนุวัตสรุปชัดเจน เยียวยา 15,000 บาท แถลงแล้ว วันจ่ายเงิน โอนเงินงวดแรก 15 ก.ค. นี้

อนุวัตสรุปชัดเจน เยียวยา 15,000 บาท แถลงแล้ว วันจ่ายเงิน โอนเงินงวดแรก 15 ก.ค. นี้

อนุวัตสรุปชัดเจน เยียวยา 15,000 บาท แถลงแล้ว วันจ่ายเงิน โอนเงินงวดแรก 15 ก.ค. นี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *