อนุโมทนาบุญ “แพท พาวเวอร์แพท” เข้าพิธีอุปสมบทเรียบง่าย ทดแทนคุณพ่อแม่

อนุโมทนาบุญ “แพท พาวเวอร์แพท” เข้าพิธีอุปสมบทเรียบง่าย ทดแทนคุณพ่อแม่

อนุโมทนาบุญ “แพท พาวเวอร์แพท” เข้าพิธีอุปสมบทเรียบง่าย ทดแทนคุณพ่อแม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *