อนุโมทนาสาธุบุญ แพท พาวเวอร์แพท เข้าพิธีอุปสมบทแล้ว ได้ฉายาทางธรรมความหมายดีมาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *