เดินเท้า 7 ชั่วโมง! ทหาร พยาบาล ช่วย 2 หนูน้อยป่วยโรคหอบลงดอยส่งรพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *