แรงงานกัมพูชา อยู่ไทยต่อไม่ไหว พากันไปด่านสระแก้ว อพยพกลับประเทศ

แรงงานกัมพูชา อยู่ไทยต่อไม่ไหว พากันไปด่านสระแก้ว อพยพกลับประเทศ

แรงงานกัมพูชา อยู่ไทยต่อไม่ไหว พากันไปด่านสระแก้ว อพยพกลับประเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *