16/10/64″ จากพม่า​ แจ้งแล้วนะ​ ด่วนก่อนอั้น((รีบหาไว้))พระขาวบอกแล้ว(วัดนางพญา)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *