16/7/64″ พ่อท่านคล้าย​ ลงให้แล้ว​ ไม่ต้องกลับ(วัดคลองแคว)​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *