ด่วน! นายกเเถลงอนุมัติเงินเยียวยารอบ4|10ตค #เยียวยารอบ4คนละ50000บาท3เดือน #เราชนะต่อ #บัตรคนจน

ด่วน! นายกเเถลงอนุมัติเงินเยียวยารอบ4|10ตค #เยียวยารอบ4คนละ50000บาท3เดือน #เราชนะต่อ #บัตรคนจน

ด่วน! นายกเเถลงอนุมัติเงินเยียวยารอบ4|10ตค #เยียวยารอบ4คนละ50000บาท3เดือน #เราชนะต่อ #บัตรคนจน

Leave a Reply

Your email address will not be published.