วงการบันเทิงเศร้า ‘ไพโรจน์ ใจสิงห์’ ดาราอาวุโสจากไปอย่างสงบด้วยวัย77ปี

วงการบันเทิงเศร้า ‘ไพโรจน์ ใจสิงห์’ ดาราอาวุโสจากไปอย่างสงบด้วยวัย77ปี

วงการบันเทิงเศร้า ‘ไพโรจน์ ใจสิงห์’ ดาราอาวุโสจากไปอย่างสงบด้วยวัย77ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *