ประกาศคำสั่ง จังหวัดที่ห้าม ธนาคารทุกแห่ง ให้บริการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *