ราชกิจจาฯประกาศนายกฯคืนอำนาจหน้าที่ ของรัฐมนตรีหรือผู้รักษาการตามกฎหมาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *