รมว.คลังเสนอ เยียวยารอบนี้ 15,000 ทุกคนที่มีบัตรประชาชน เห็นด้วยหรือไม่

รมว.คลังเสนอ เยียวยารอบนี้ 15,000 ทุกคนที่มีบัตรประชาชน เห็นด้วยหรือไม่

รมว.คลังเสนอ เยียวยารอบนี้ 15,000 ทุกคนที่มีบัตรประชาชน เห็นด้วยหรือไม่

VDO รมว.คลังเสนอ เยียวยารอบนี้ 15,000 ทุกคนที่มีบัตรประชาชน เห็นด้วยหรือไม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *