นายกเเถลงด่วน เเจกเงินเยียวยารอบ เพิ่มคนละ 7000 และ 15000 เพิ่มงบ 5 แสนล้าน

นายกเเถลงด่วน เเจกเงินเยียวยารอบ เพิ่มคนละ 7000 และ 15000 เพิ่มงบ 5 แสนล้าน

 

นายกเเถลงด่วน เเจกเงินเยียวยารอบ เพิ่มคนละ 7000 และ 15000 เพิ่มงบ 5 แสนล้าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *