พ่อค้าต้นไม้หมดความเชื่อใจ ส่งกล้วยแดงอินโดทางไปรษณีย์ถึงปลายทางเหลือแต่ตะกร้า เสียหาย 3 หมื่น ชดใช้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *