ค้านหัวชนฝา! ครอบครัวกลับจากพื้นที่สีแดง ไม่ยอมกักตัวที่รัฐจัดไว้ สุดท้ายบอกจะกลับสมุทรปราการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *