พิจารณา เพิ่มเ งิ น เราชนะ ม.33 เรารักกัน อีก 3,000

พิจารณา เพิ่มเ งิ น เราชนะ ม.33 เรารักกัน อีก 3,000

เมื่อเร็วๆนี้ทีมเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า หลังจากได้รับคำสั่งจากนายกรัฐมนตรี เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 ก.ค. ได้เตรียมเอกสารและข้อมูลโครงการนำเสนอ คาดว่ามาตรการที่ออกมาจะบางส่วนจะเป็นรูปแบบเดิม แต่บางส่วนจะเป็นการพัฒนานโยบาย เช่น พิจารณาการเพิ่มเ งิ นในโครงการเราชนะ ม33 เรารักกัน และอาจจะมีโครงการใหม่ออกมาเพิ่มเติมด้วย ส่วนโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 คลังแจกเ งิ นเพิ่ม 3,000 บาท แบ่งจ่าย 2 งวด ยังไม่สามารถซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ หรือดีลิเวอรี่ได้

รูปภาพประกอบ

ขณะนี้ คลังเตรียมประชุมร่วมกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มฟู้ดดีลิเวอรี่ เพื่อเปิดทางให้เข้าร่วมโครงการนี้ได้ เพื่อลดค่าครองชีพแก่ประชาชนอีกทางด้วย

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล ระบุว่า การประชุมวันนี้ นายดิสทัต โหตระกิตย์ เ ลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ประสานงานกับรัฐมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการ เตรียมวาระเข้าสู่ที่ประชุม อาทิ อาทิ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน, นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รมว.คลัง, นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน, พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย, นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข, นายดนุชา พิชยนันท์ เ ลขาธิการสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก ศบศ.

โดยจะเริ่มประชุม เวลา 15.30-17.00 น. ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ก่อนหน้านี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้สั่งการให้เร่งออกมาตรการเยียวย าทางเศรษฐกิจให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์เพื่อป้องกันการcv-19 ระลอก 4

รูปภาพประกอบ

โดยสั่งการให้นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พลังงาน กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการเยียวย าผู้ได้รับผลกระทบให้ครอบคลุมทุกกลุ่มและรวดเร็วที่สุด

นายดนุชา กล่าวว่า ได้เตรียมมาตรการเยียวย าประชาชนเพิ่มเติม เพื่อรองรับการยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโ ร คโควิด-19 พื้นที่ 10 จังหวัดสีแดงเข้ม โดยงบประมาณที่จะนำมาใช้ในการเยียวย ารอบนี้ จะมาจาก พ.ร.ก.กู้เ งิ น 5 แสนล้านบาท เพราะงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่เพียงพอต่อการเยียวย าประชาชนอยู่แล้ว

ทั้งนี้ การใช้งบประมาณ อนุมัติโครงการต่าง ๆ ยืนยันว่าดำเนินการออกมาตรการจะสามารถทำได้เร็ว เพื่อเยียวย าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที กรณีประกันสังคมก็สามารถจ่ายเยียวย าได้เลย ยกเว้นโครงการที่ต้องใช้เ งิ นกู้ ต้องผ่านคณะก ร ร มการ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติต่อไป เ ลขาธิการสภาพัฒน์กล่าวว่า กำลังเร่งทำมาตรการเยียวย าประชาชน

รูปภาพประกอบ

ส่วนรูปแบบจะเป็นอย่างไรนั้น จะต้องรอมติจาก ครม.อนุมัติ โดยสภาพัฒน์จะเร่งเสนอ ครม.ในสัปดาห์ถัดไป ทั้งนี้ สภาพัฒน์ต้องเตรียมการเยียวย าเผื่อกรณีที่การล็อกดาวน์ยืดเยื้อ และผลกระทบย าว ก็จะทำให้สอดคล้องกัน จากเอกสารรายงานการประชุม เ รื่ อ งมาตรการเยียวย าเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่cv-19 ระลอก 4 มติคณะรัฐมนตรี (ครม.)

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ได้พิจารณาเห็นชอบการใช้จ่ายเ งิ นกู้ ที่มี นายดนุชา พิชยนันท์ เ ลขาธิการสภาพัฒน์ เป็นประธานไปแล้ว ได้แก่

โครงการเยียวย านายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (กทม. และปริมณฑล) นายจ้างรายละ 3,000 บาทต่อหัวลูกจ้าง ไม่เกิน 200 คน จำนวน 41,940 ราย ลูกจ้างคนละ 2,000 บาท จำนวน 663,916 รายวงเ งิ น 2,519 ล้านบาท

นอกจากนี้ที่ประชุม ครม.ยังได้รับทราบกรอบวงเ งิ นกู้คงเหลือ ภายใต้ พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เ งิ น 1 ล้านล้านบาท คงเหลือ 7,197.1745 ล้านบาท แบ่งออกเป็น

แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 1

แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ปัญหาการแพร่ cv-19 ไม่มีกรอบวงเ งิ นคงเหลือ

แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 2

แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวย า ชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ กรอบวงเ งิ นคงเหลือ 2,710.1767 ล้านบาท

แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3

แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการcv-19 กรอบวงเ งิ นคงเหลือ 4,486.9978 ล้านบาท

ด้านนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ (ศบศ.) เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เรียกประชุมทีมเศรษฐกิจ ในวันที่ 12 กรกฎาคมนี้ เพื่อหารือแนวทางการเยียวย าประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งและข้อกำหนดห้ามประชาชนออกนอกเคหสถาน รวมถึงปิดบางกิจการ กิจก ร ร ม และจะพิจารณารูปแบบการช่วยเหลือประชาชนต่อไป

รูปภาพประกอบ

พิเศษสำหรับเดือนนี้ ท่านไหนที่ยังไม่มีบัตรกดเ งิ นสด สามารถเข้ามาดูบัตรกดเ งิ นสดที่เหมาะกับคุณได้ที่นี่ เพราะ MoneyGuru ได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ทางการเ งิ นไว้ให้พร้อมสรรพ นอกจากนี้ยังมีสินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต และประกันรถยนต์ดีๆ มาเปรียบเทียบเพื่อให้ได้คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน

ขอบคุณ bangpunsara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *