ต๊อด ปิติ ซัดเดือดวัคซีนหายไปไหน ใครด่ามาด่ากลับ กล้าพูดเพราะไม่ใช่ทาส !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *