ผลชันสูตรออกแล้ว จนท.ด่านหน้า ฉีดเข็ม 3 ไฟเซอร์ เพียงวันเดียว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *