ขออยู่ตรงนี้ แม้ไม่เหมือนเดิม ล่าสุด ‘ไมค์ ภัทรเดช’ เผยหลังถูก ‘ปุ๊กลุก’ ลดสถานะเป็นเพื่อน

ขออยู่ตรงนี้ แม้ไม่เหมือนเดิม ล่าสุด ‘ไมค์ ภัทรเดช’ เผยหลังถูก ‘ปุ๊กลุก’ ลดสถานะเป็นเพื่อน

ขออยู่ตรงนี้ แม้ไม่เหมือนเดิม ล่าสุด ‘ไมค์ ภัทรเดช’ เผยหลังถูก ‘ปุ๊กลุก’ ลดสถานะเป็นเพื่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *