โปรดเกล้าฯ ถอดยศทหาร เรียกคืนเครื่องราชฯ อดีตข้าราชการ 2ราย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *